توضیحات کامل :

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی ، در حجم 69 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:
جعل( (Fabrication: ساخت داده و نتایج و ثبت و گزارش آنها
تحریف((Falsification : دستکاری روش کار، ابزار و یا تغییر و حذف داده ها و نتایج، بطوری که تحقیق به عنوان یک مطلب ثبت شده، مشخص نگردد.
سرقت ادبی(Plagiarism): تصاحب و تملک ایده ها، نتایج، کلمات بدون ذکر نام و اعتبار صاحب اثر

سرقت علمی- ادبی استفاده از ایده ها و عبارات دیگران، به عنوان ایده و عبارات خویش و در واقع نوعی دستبرد فکری یا ایده دزدی است.
سرقت علمی- ادبی می تواند شامل طیف وسیعی از دستبردهای آگاهانه تا  کپی کردن اتفاقی مطالب دیگران باشد.
«دستبرد علمی» و اصطلاحاتی مانند دزدی یا سرقت علمی، ادبی یا فكری در فارسی، در برابر واژة Plagiarism به كار می‌روند.
كاربرد این واژه در مفهوم «دزدی ادبی» را به «ماركوس والریوس مارتیلیوس» شاعر هجوسرای رومی سده نخست میلادی نسبت داده‌اند. وی خود را ارباب و صاحب و كلمات را برده خویش می‌دانست و به كسانی كه اشعار وی را به نام خود عرضه می‌كردند، لقب plagiarius (به معنای بچه دزد، غارتگر، فریب دهنده) داده بود.
و...


فهرست مطالب:
واژه شناسی
سرقت ادبی
چرا نیازمند آگاهی درباره سرقت ادبی هستیم ؟ سرقت علمی- ادبی
فعالیت های که ممکن است به عنوان سرقت ادبی در نظر گرفته شود
نمونه های رایج سرقت ادبی
دلایل سرقت ادبی
راهبرد اساسی در مقابله با سرقت ادبی
كاهش انگیزه برای انجام تقلب و جلوگیری از بروز آن
شناسایی موثر و دقیق تقلب انجام شده
برخورد با متقلب و جبران تقلب انجام شده
راهکاری پیشگیری از سرقت ادبی
آموزش و یادگیری روش های صحیح تحقیق و جستجوی منابع
چگونگى ارجاع به منابع را یاد بگیریم
ارجاع در چه مواردى لازم است؟
نحوه صحیح رفرنس دادن
آگاهی از چگونگی نقل قول کردن
مجازاتهای قانونی
نرم‌افزارهایی كه برای كشف دستبرد علمی
نحوه برخورد با تقلب های علمی در کشور
منشور اخلاقی در انتشارات علمی
ملاحظات اخلاقی نگرانی محققین حیطه پزشکی غیر انگلیسی زبان درباره سرقت علمی ناخواسته
نتیجه گیری
سیاستگذاریهای ضد تقلب در برخی دانشگاه ها
نمونه ایی از سرقت ادبی
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 69 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.