توضیحات کامل :

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی (نوشتاری و گفتاری) ،در حجم 100 اسلاید قابل ویرایشبخشی از متن:
1-1 تعریف ارائه :
ارائه در لغت به معنای نشان دادن ونمایش دادن آمده است. این کلمه در زبان فارسی به صورت ارائه کردن وارائه .دادن بکار می رود
وقتی که موضوعی ( اندیشه ای ، احساسی ) را به فرد یا افرادی ارائه می کنیم ، در واقع می خواهیم آن را از ذهن و یا احساس خود به ذهن ویا احساس دیگری منتقل کنیم .

1-2 : سیستم ارائه:
ارائه ،به عنوان انتقال اطلاعات ، سیستم خاص خود را دارد .این سیستم در طبیعت ودر جامعه انسانی همیشه وجود داشته است .

سیستم انتقال اطلاعات ماشینی از عناصر زیر تشکیل شده است:
* مبدا یا فرستنده مجهز به کانال
* مقصد یا گیرنده مجهز به کانال
* پیام
* محیط انتقال
* رسانه انتقال
* پارازیتها

سیستم انتقال اطلاعات از عناصر زیر تشکیل شده است: * مقصد یا گیرنده
* مبدا یا فرستنده
* پیام
* محیط انتقال
* رسانه انتقال
* پارازیتها

و...


فهرست مطالب:
فصل اول:ارائه
1-1 :تعریف ارائه
1-2 : سیستم ارائه
1-3 : انواع ارائه از نظر نوع وسیله
1-4:عوامل موثر بر ارائه
فصل دوم:ارائه کتبی
2-1: تعریف
2-2 : خصوصیات
2-3 : انواع
2-4 : مراحل آماده سازی
فصل سوم : نوشتار علمی – فنی
3-1 : ویژگی های نوشتار علمی وفنی
3-2 : عوامل منفی در ارائه نوشتاری علمی وفنی
3-3 : لزوم مدیریت نوشتار علمی وفنی
3-4 : انواع نوشتار علمی وفنی
3-5 : گونه های نوشتار دانشگاهی
3-5-1 : گزارش " مطالعه بیشتر " در چارچوب یک درس
3-5-2 : گزارش درس سمینار
3-5-3 : گزارش " پروژه " درسی
3-5-4 : گزارش کارآموزی
3-5-5 : گزارش پروژه ، دانشنامه پایان دوره تحصیل دانشگاهی
3-5-6 : گزارش کارآزمایشگاه
3-5-7 : مقاله
3-6 : گونه های نوشتار برون دانشگاهی
3-6-1 : گزارش
فصل چهارم: ارائه شفاهی
4-1 : تعریف
4-2 : خصوصیات
4-3 : انواع
4-4 : امکانات
4-5 : سخنرانی علمی – فنی
فهرست منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 100 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.