توضیحات کامل :

بقاع متبرکه شهر ری


بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع)

یکی دیگر از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع)،امامزاده ابراهیم (ع)است که بقعه ایشان در روستای اندرمان ،خیابان شهید رجایی ،خیابان امامزاده ابو الحسن (ع)واقع شده و ملجاء و ماوای زائرین و بازدید کنند گان است .ساختمان بقعه در سال 1403 ه.ق ساخته شده و مشتمل بر گنبد ضربی کوتاه و ایوان است که کتیبه ای بر پیشانی آن نقش بسته است .این بنا در محوطه ای مشجر قرار دارد .نمای داخل حرم تماما رنگ آمیزی شده و صندوق مشبک ساده ای از جنس چوب روی مرقد را پوشانیده است .

بقعه متبرکه امامزادگان سید ابراهیم و سید اسماعیل (ع)

این بقعه مطهر که معروف به امامزاده قلعه شیخ است در قسمت شرقی بخش کهریزک در محله قلعه شیخ و در امتداد خیابانی که به طرف آسایشگاه معلولین کهریزک می رود واقع گردیده است و اطراف آن قبرستان عمومی محل قرار دارد .