توضیحات کامل :

فسرسانس و فلوئورسانس پدیده‌هایی هستند كه در آن‌ها یك ماده خاص كه بطور عام به آن فسفر گفته می‌شود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئی یا غیر مرئی یا حرارت (تحریك شده) این انرژی را در خود ذخیره می‌كند و سپس آن انرژی را بصورت طیفی از امواج مرئی در طول مدت زمانی منتشر می‌كند.

اگر این بعنوان شباهت این دو پدیده باشد تفاوت آن‌ها در اختلاف زمانی بین این دو دریافت و تابش یا به عبارت گر دوام تابش است. اگر زمان تحریك كمتر از ۱۰ به توان ۸- ثانیه باشد، این پدیده را Fluorescent می‌نامیم و اگر زمان تحریك بیش از ۱۰ به توان ۸- ثانیه باشد آن را Phosphorescent می‌نامیم.به عبارتی در فسفرسنس تحریك طولانی‌تر و تشعشع طولانی تری داریم و در فلوئورسنس تحریك كوتاهتر‌تر و تشعشع كوتاهتری تری داریم.در فلوئورسانس كه نمونه آن نور مهتابی یا صفحه تلویزیون است تابش آنی است و تقریباً بلافاصله بعد از قطع نور تمام می‌شود. در حالی كه در فسفرسانس ماده بعد از قطع نور نیز تا مدتی به تابش ادامه می‌دهد كه مقدار آن بسته به ماده مورد استفاده می‌تواند از چند ثانیه تا چندین روز طول بكشد. در فلوئورسانس برانگیختگی میان دو تراز اصلی با انرژی‌های E1,E2 اتفاق می‌افتد كه جابجایی بین آن‌ها كاملاً آزاد است.الكترون با دریافت انرژی بر انگیخته شده و به تراز E2 می‌رود وپس از 8تا 10 ثانیه دوباره به تراز اول بر می‌گردد و فتونی با انرژی E2-E1 تابش می‌كند (شکل 0-1) اما در فسفرسانس ماجرا بدلیل وجود یك تراز میانی كمی پیچیده‌تر است این تراز كه مابین تراز پایه و برانگیخته قرار دارد تراز نیمه پایدار می‌باشد و مانند یك دام برای الكترون‌ها عمل می‌كند به خاطر شرایط خاص این تراز انتقال الكترون از آن به سایر ترازها ممنوع واحتمال آن بسیار كم است

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

 فصل اول-روش انجام کار

1-1- روش انجام تست................................. 5

1-2-نتیجه.......................................... 6

 فصل دوم-ساختار رنگ

2-1-مقدمه.......................................... 7

2-2-تجزیه نور مرئی................................. 8

2-3-اوربیتال‌های مولكولی و ارتباط آن‌ها با رنگ ..... 11

2-4-سیستم CIE (Commission Interbational De L Eclairage) .... 13

2-5-رنگ‌های خنثی یا اكروماتیك (غیر الوان) ......... 14

2-6-صنایع پوشش سطحی............................... 14

2-7-رزین.......................................... 15

2-7-1-رزین‌های طبیعی............................... 15

2-7-2-رزین‌های مصنوعی و سنتزی...................... 16

2-7-3-رزین‌های اکریلیک............................. 16

 فصل سوم-رنگ و رنگ دانه‌های عالی (پیگمنت)

3-1-مقدمه......................................... 18

3-2-طیف جذبی مواد رنگی............................ 19

3-3-طیف سبز مالاشیت................................ 20

3-4-طیف بنفش کریستال.............................. 20

 فصل چهارم-روش‌های تئوری شیمیایی رنگ

روش‌های تئوری شیمیایی رنگ.......................... 23

 فصل پنجم-طبقه بندی رنگ‌ها بر اساس ساختمان شیمیایی

5-1- رنگ‌های نیترو و نیتروزو....................... 28

5-2-رنگ‌های ازو.................................... 29

5-3-رنگ‌های مونو ازو............................... 30

5-4-رنگ‌های دیس ازو................................ 31

5-5-رنگ‌های انتراکینونی............................ 34

 منابع............................................. 39

پیوست‌ها